Systém manažérstva
Naša spoločnosť zaviedla integrovaný manažérsky systém IMS

Prijatím politiky IMS sa vedenie spoločnosti zaviazalo dodržiavať zásady IMS prostredníctvom všetkých svojich zamestnancov a zabezpečovať všetky potrebné zdroje na činnosť organizácie a na trvalé zlepšovanie procesov.

Rozširovaním našich podnikateľských aktivít v oblasti výroby a montáže oceľových konštrukcií sme postupne zaviedli aj:
Systém manažérstva
Naše certifikáty